; >

Home

Hướng dẫn khóa học > Hướng dẫn khóa học

 • • CourseName : Học hỏi từ các thí nghiệm tâm lý, kỹ năng đàm phán
 • • CourseDiv : Trực tuyến
 • • Operation classification : Khóa học theo kỳ
 • • OpenYear : 2019
 • • StudentCount : 1000
 • • Mục tiêu học tập : H?c(100%)

심리실험에서 배우다, 통섭인재의 협상 역량

 • Học trực tuyến

  심리실험에서 배우다, 통섭인재의 협상 역량 - Video 1

 • Học trực tuyến

  심리실험에서 배우다, 통섭인재의 협상 역량 - Video 2

 • Học trực tuyến

  심리실험에서 배우다, 통섭인재의 협상 역량 - Video 3

 • Học trực tuyến

  심리실험에서 배우다, 통섭인재의 협상 역량 - Video 4

 • Học trực tuyến

  심리실험에서 배우다, 통섭인재의 협상 역량 - Video 5

 • Học trực tuyến

  심리실험에서 배우다, 통섭인재의 협상 역량 - Video 6

 • Học trực tuyến

  심리실험에서 배우다, 통섭인재의 협상 역량 - Video 7

 • Học trực tuyến

  심리실험에서 배우다, 통섭인재의 협상 역량 - Video 8