; >

Home

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP
Dịch vụ Đào tạo tập trung về Kỹ Năng Công việc của NET2E
 • Dịch vụ đào tạo tập chung chuyên biệt, tối ưu hóa, có tổ chức và sắp xếp hợp lý
 • Áp dụng Chương trình giảng dạy xuất sắc nhất và giảng viên chuyên nghiệp
 • Các khóa học được thiết kế dựa trên nhu cầu của khách hàng
 • step 1
  Chuẩn bị
  Học viên có thể thực hiện tư duy của riêng mình về các chủ đề cần thiết để thảo luận và giải quyết vấn đề trong suốt khóa học.
 • step 2
  Trình bày
  Giảng viên trình bày mô tả chung về chủ đề (ví dụ, kinh nghiệm để khuyến khích tư duy giải quyết vấn đề trong các tình huống kinh doanh khác nhau.
 • step 3
  Thực hành
  Các học viên tổ chức việc học bằng ngôn ngữ và hành vi của riêng họ thông qua học tập tích cực như thảo luận, thuyết trình và các hoạt động nhóm
 • step 4
  Áp dụng
  Học viên chia sẻ và tích lũy kinh nghiệm thành công để có thể áp dụng nội dung học tập vào nơi làm việc