Thursday, 19/09/2019 | 15:17 GMT+7
Writing test

Writing test

Tiếng Anh

Miễn phí

 

Bài kiểm tra kỹ năng Viết giúp người học tiếng Anh đánh giá trình độ của mình liên quan tới từ vựng, ngữ pháp khi áp dụng trong cách hành văn và đặt câu. Bài kiểm tra này phù hợp với những học viên có trình độ tiếng Anh sơ - trung cấp trở lên, đã có được bức tranh tổng quát về ngữ pháp tiếng Anh để áp dụng trong giao tiếp.

Cấu trúc bài

  • Số lượng câu hỏi: 30
  • Thời gian làm bài: 30 phút

Dạng câu hỏi

  • Chủ yếu các câu hỏi có dạng trắc nghiệm, điền từ, sắp xếp lại câu.
  • Nội dung các câu hỏi yêu cầu điền từ vựng phù hợp vào chỗ trống, sắp xếp lại các từ thành câu hoàn chỉnh, chọn đáp án đúng…

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
090-621-6298
Từ 8:00 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

HỖ TRỢ HỌC VIÊN
098-980-1919
Từ 8:00 - 22:00 hàng ngày