Thursday, 19/09/2019 | 15:21 GMT+7
TOEIC Reading test - 01

TOEIC Reading test - 01

Tiếng Anh

Chứng chỉ TOEIC Miễn phí

 

Bài thi TOEIC Listening and Reading đã được chấp nhận và sử dụng như một tiêu chuẩn đánh giá hai kỹ năng Nghe hiểu và Đọc hiểu tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế. Các công ty thường sử dụng kết quả bài thi này làm công cụ đánh giá trình độ ngoại ngữ của các ứng viên tiềm năng và nhân viên hiện tại.

Bài thi kỹ năng Đọc hiểu sẽ giúp người học tiếng Anh kiểm tra trình độ sử dụng Anh ngữ của mình trong môi trường công sở để giao tiếp qua các loại văn bản, đọc thư từ, email, báo cáo đề xuất…

 

Cấu trúc bài thi

Bài thi TOEIC Reading gồm 100 câu hỏi chia làm 3 phần, kéo dài trong 75 phút. Các bài thi thường được phân chia theo cấu trúc như sau:

  • Câu hỏi hoàn thành câu: 40 câu
  • Câu hỏi hoàn thành đoạn văn: 12 câu
  • Đoạn văn đơn: 28 câu (Gồm từ 7 đến 10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2 đến 5 câu hỏi)
  • Đoạn văn kép: 20 câu (Gồm 4 đoạn kép, mỗi đoạn 5 câu hỏi.)

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
090-621-6298
Từ 8:00 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

HỖ TRỢ HỌC VIÊN
098-980-1919
Từ 8:00 - 22:00 hàng ngày