Monday, 25/09/2017 | 07:46 GMT+7
bài test tiếng Anh ứng dụng

Test Tiếng Anh ứng dụng

Đánh giá chuẩn xác năng lực & khả năng ứng dụng tiếng Anh của bạn trong các tình huống thực tế bằng bài test tiếng Anh.”

Test Tiếng Anh chứng chỉ

Bài kiểm tra kỹ năng

Phát âm

Bắt đầu

Ngữ pháp

Bắt đầu

Từ vựng

Bắt đầu

Ngữ pháp/Từ vựng

Bắt đầu

Kỹ năng Nghe

Bắt đầu

Kỹ năng Nói

Bắt đầu

Kỹ năng Đọc

Bắt đầu

Kỹ năng Viết

Bắt đầu
Bảng xếp hạng

Cùng tuyên dương các thành viên có số điểm cao nhất khi tham gia các bài test tiếng Anh tại OnEdu nhé!

ielts
truongdinh sy tri

truongdinh sy tri

47

Nguyễn Ngọc Long

Nguyễn Ngọc Long

28

Phạm Linh

Phạm Linh

26

Truong Dac Chien

Truong Dac Chien

19

Austie Vo

Austie Vo

18

toeic
Pham Huong

Pham Huong

1.361

Huyền Hà

Huyền Hà

1.354

Eun Young

Eun Young

1.118

Nguyen Thao

Nguyen Thao

807

will tran

will tran

782

cefr
Truong Dac Chien

Truong Dac Chien

625

Lương Ngọc Minh

Lương Ngọc Minh

294

Lê Thị Hiệp

Lê Thị Hiệp

270

nguyen linh

nguyen linh

262

Mai Thu Hang

Mai Thu Hang

208