Saturday, 24/08/2019 | 14:26 GMT+7
Thương mại cơ bản

Thương mại cơ bản

Tiếng Anh thương mại

Bojan Krikic 3 Tháng 229.000 VNĐ

Giới thiệu

Tiếng Anh Thương mại Cơ bản được thiết kế cho người đi làm cần sử dụng Tiếng Anh trong công việc và sinh hoạt hằng ngày. Khóa học cung cấp cho người dùng ngôn ngữ và kĩ năng sống cần thiết để đạt được những mục tiêu công việc liên quan đến thương mại. Nó còn giúp người học phát triển vốn từ vựng phong phú để sử dụng thường nhật và trong ngữ cảnh chuyên nghiệp.

Độ khó

Trung cấp

Thời gian biểu

Học 30 phút mỗi ngày, 3 ngày 1 tuần và khóa học sẽ kết thúc trong 1 tháng.

Cơ bản

1. 3000 Từ Vựng 2. SPT Trung cấp Cấp độ 3. TOEIC 550

Mục tiêu

Cải thiện phát âm rõ ràng và tăng cường vốn hiểu biết của bạn về Tiếng Anh Thương mại

Product Promotion

Explaining current situations

Pricing Negotiation

Contract Negotiation

Taking a blame

Ideas and plans

Investigation

Conversation - First visit

Conversation - Price Inquiry 1

Conversation - Price Inquiry 2

Conversation - Visiting the Company 1

Conversation - Visiting the Company 2

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
090-621-6298
Từ 8:00 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

HỖ TRỢ HỌC VIÊN
098-980-1919
Từ 8:00 - 22:00 hàng ngày