Saturday, 24/08/2019 | 13:41 GMT+7
Phỏng vấn 1

Giới thiệu

Mệt mỏi vì phải lục lọi khắp nơi trên mạng để tìm ra những câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời hay nhất? Khoá học này cung cấp cho bạn tất cả những mẹo hữu ích bạn cần để gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng tiềm năng. Khoá học cũng dạy bạn cách trả lời câu hỏi phỏng vấn một cách lịch sự và hợp lý trong những buổi phỏng vấn xin việc chuyên nghiệp

Độ khó

Trung cấp

Thời gian biểu

Học 20 phút mỗi ngày, 3 ngày mỗi tuần, bạn sẽ hoàn thành khoá học trong 1 tháng.

Cơ bản

1. CEFR B1

Mục tiêu

Bạn có thể trả lời trôi chảy phỏng vấn viên người nước ngoài trong lĩnh vực thương mại bằng tiếng Anh.

What can I do for you? (Interview Opening Remarks)

Tell us about yourself.

When you were at school, were you involved in any activities?

Why do you want to come and work for this company?

What do you consider important when looking for a job? What kind of work are you looking for?

Why do you want to leave your current job?

What are your strengths and weaknesses in the workplace? Please describe your personality. (1)

What are your strengths and weaknesses in the workplace? Please describe your personality. (2)

What have you learned from previous jobs?

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
090-621-6298
Từ 8:00 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

HỖ TRỢ HỌC VIÊN
098-980-1919
Từ 8:00 - 22:00 hàng ngày