Saturday, 24/08/2019 | 14:48 GMT+7
Tiếng Anh Bản mạch in

Tiếng Anh Bản mạch in

Luyện nói theo Chuyên Ngành

Jack Spack 3 Tháng 459.000 VNĐ

Giới thiệu

Các từ vựng về PCB (Bản mạch in) xuất hiện xuyên suốt khóa học này! Được biên tập bởi Hiệp hội Bản mạch in Đài Loan.

Độ khó

Cao cấp

Thời gian biểu

Học 50 phút/ngày, 4 ngày/tuần và bạn sẽ hoàn thành khóa học trong 6 tháng.

Cơ bản

SPT Cấp độ Trung và Cao cấp

Mục tiêu

Có khả năng bàn luận các vấn đề về PCB (Bản mạch in) với khách hàng bằng tiếng Anh

Company Introduction

Sales 1

Sales 2

Sales 3

QA 1 - QA

QA 2 - Sampling Plan

QA 3 - Outgoing Assurance

QA 4 - In-process control

QA 5 - Others (1)

QA 6 - Others (2)

Engineering 1

Engineering 2

PCB's Functions

PCB's Progress

PCB Categories and Manufacturing Methods

PCB Classification

Pricing

Sales Talk

Shipping

Production

Design

Others

Initial Meeting

Company/Product Introduction

Sales

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
090-621-6298
Từ 8:00 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

HỖ TRỢ HỌC VIÊN
098-980-1919
Từ 8:00 - 22:00 hàng ngày