Thursday, 19/09/2019 | 16:10 GMT+7
IELTS Listening test

IELTS Listening test

Tiếng Anh

Chứng chỉ IELTS Miễn phí

 

Kỳ thi IELTS chia thành 2 loại: IELTS GeneralIELTS Academic. Vì mục đích khảo sát kỹ năng sử dụng tiếng Anh của hai loại bài thi khác nhau nên cấu trúc các phần thi cũng có sự khác biệt ở bài thi đọc và viết. Nội dung bài thi nghe (Listening) của hai dạng đề hoàn toàn giống nhau. Do đó, bài thi thử này phù hợp cho cả những người thi IELTS dạng tổng quát và dạng học thuật.

Cấu trúc bài thi

Bài thi IELTS Listening gồm có 4 phần (section) diễn ra trong 30 phút, trong đó mỗi phần sẽ bao gồm những nội dung và dạng câu hỏi khác nhau.

  • Section 1 và 2 của bài thi IELTS Listening tập trung vào các chủ đề giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Người làm bài sẽ phải nghe một đoạn hội thoại giữa những người bản ngữ và điền các câu trả lời theo câu hỏi trong bài thi.
  • Section 3 và 4: Các tình huống trong hai phần thi này liên quan đến các hội thoại mang tính học thuật và hàn lâm nhiều hơn. Thí sinh sẽ phải nghe một bài thuyết trình, giới thiệu, một khóa đào tạo, bài giảng hoặc đoạn trao đổi của sinh viên trong lớp học.

Các dạng câu hỏi

Người làm bài thi sẽ trải qua các dạng câu hỏi khác nhau trong suốt bài thi IELTS Listening bao gồm:

  • Forms / Notes / Table / Summary Completion Task (Điền thông tin vào các form, bảng biểu, bảng tóm tắt…);
  • Multiple choics (Chọn câu trả lời đúng theo thông tin đã được cung cấp trong bài nghe);
  • Short-answer questions (Trả lời câu hỏi bằng các điền các từ hoặc số);
  • Sentence Completion (Hoàn thành một đoạn văn bằng các từ được nghe trong bài);
  • Labeling a Diagram / Plan / Map (Hoàn thành một mô hình, kế hoạch, bản đồ bằng cách điền từ theo thông tin trong bài nghe.);
  • Classification (Nối một list các mục đã được đánh số với một chuỗi các tiêu chí);
  • Matching (Nối từ với câu trả lời đúng.)

Thang điểm

Trong bài thi IETLS Listening, điểm số được tính theo thang điểm dưới đây, tương ứng với số câu trả lời đúng của thí sinh:

Điểm

9

8.5

8

7.5

7

6.5

6

5.5

5

4.5

4

3.5

3

2.5

Số câu đúng

39-40

37-38

35-36

32-34

30-31

26-29

23-25

18-22

16-17

13-15

10-12

8-10

6-7

4-5

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
090-621-6298
Từ 8:00 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

HỖ TRỢ HỌC VIÊN
098-980-1919
Từ 8:00 - 22:00 hàng ngày