Thursday, 19/09/2019 | 15:56 GMT+7
IELTS General Training Reading test

IELTS General Training Reading test

Tiếng Anh

Chứng chỉ IELTS Miễn phí

 

Bài thi IELTS General Training Reading Test này giúp đánh giá kỹ năng Đọc của người tham dự kỳ thi IELTS tổng quát. Phần thi này dài 60 phút, gồm 3 phần (section) với nội dung và cấu trúc như sau:

  • Section 1: Hai hoặc ba bài đọc ngắn miêu tả thực tế hoặc kết hợp 6-8 bài đọc có liên quan với nhau theo chủ đề. Các chủ đề có liên quan đến tình huống sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày ở các nước bản địa.
  • Section 2: Hai bài đọc tập trung vào các vấn đề tại nơi làm việc như chính sách, nội quy công ty, quy định nơi công sở...
  • Section 3: Một bài đọc dài và phức tạp hơn với chủ đề đa dạng.

Các bài đọc có tính xác thực được lấy từ thông báo, quảng cáo, cẩm nang công ty, sách, báo và tạp chí.

Hình thức câu hỏi

Các câu hỏi rất đa dạng, được xây dựng trên nhiều hình thức để kiểm tra kỹ năng đọc của thí sinh một các toàn diện nhất. Các hình thức câu hỏi phổ biến gồm: multiple choice, identifying information, identifying writer’s views/claims, matching information, matching headings, matching features, matching sentence endings, sentence completion, summary completion, note completion, table completion, flow-chart completion, diagram label completion, short-answer questions.

Thang điểm

Trong bài thi kỹ năng đọc của IETLS tổng quát, điểm số được tính theo thang điểm dưới đây, tương ứng với số câu trả lời đúng của thí sinh:

Điểm số

9

8.5

8

7.5

7

6.5

6

5.5

5

4.5

4

3.5

3

2.5

Số câu đúng

40

39

37-38

36

34-35

32-33

30-31

27-29

23-26

19-22

15-18

12-14

9-11

6-8

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
090-621-6298
Từ 8:00 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

HỖ TRỢ HỌC VIÊN
098-980-1919
Từ 8:00 - 22:00 hàng ngày