Thursday, 19/09/2019 | 15:31 GMT+7
General Proficiency Test - 01

General Proficiency Test - 01

Tiếng Anh

Miễn phí

 

Bài kiểm tra gồm 50 câu hỏi về từ vựng, ngữ pháp, đọc và nghe, được thiết kế theo chuẩn áp dụng từ bài thi CEFR và TOEIC, kiểm tra năng lực ngoại ngữ tổng quát của người học. Bài kiểm tra được cập nhật thường xuyên giúp người học liên tục đánh giá được khả năng của mình.

Thời gian làm bài: 50 phút.

Đối tượng: thích hợp với tất cả các đối tượng, học sinh, sinh viên, người đi làm.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
090-621-6298
Từ 8:00 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

HỖ TRỢ HỌC VIÊN
098-980-1919
Từ 8:00 - 22:00 hàng ngày