Thursday, 19/09/2019 | 15:49 GMT+7
Đề thi minh họa kì thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2015

Đề thi minh họa kì thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2015

Tiếng Anh

THPT Quốc Gia Miễn phí

 

Đề thi minh học kì thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2015 gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận.

Phần trắc nghiệm gồm 64 câu hỏi, chiếm 80% số điểm.

Phần tự luận gồm 2 bài: bài viết lại câu và bài viết đoạn văn, chiếm 20% số điểm.

Đề thi online trên Onedu.vn bao gồm đầy đủ các bài tập, tuy nhiên chỉ chấm điểm phần trắc nghiệm và bài viết lại câu.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
090-621-6298
Từ 8:00 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

HỖ TRỢ HỌC VIÊN
098-980-1919
Từ 8:00 - 22:00 hàng ngày