Thursday, 19/09/2019 | 16:06 GMT+7
CEFR - B2

 

CEFR (The common European Framework of Reference for Languages) là Khung Tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu là một hệ thống quốc tế đánh giá năng lực ngoại ngữ của người học, dựa trên 6 cấp độ, từ A1 đến C2.

 

Chứng chỉ B2 là cấp độ thứ tư trong CEFR, thể hiện người học đã đạt được hầu hết các kỹ năng và có thể giao tiếp và nêu quan điểm trong nhiều chủ đề từ cuộc sống hàng ngày đến công việc. Bài kiểm tra đánh giá cả 4 kĩ năng ngôn ngữ - đọc, viết, nghe và nói.

 

Bài thi gồm 4 bài thi nhỏ,gồm có:

- Bài thi Đọc-Sử dụng ngôn ngữ gồm 7 phần với 52 câu hỏi, chiếm 40% tổng số điểm của bài thi B2.

  Thời gian: 1 giờ 15 phút

- Bài thi Viết gồm 2 phần, chiếm 20% tổng số điểm của bài thi B2.

  Thời gian: 1 giờ 20 phút

- Bài thi Nghe gồm 4 phần với 30 câu hỏi, chiếm 20% tổng số điểm của bài thi B2.

  Thời gian: 40 phút

- Bài thi Nói gồm 4 phần, chiếm 20% tổng số điểm của bài thi B2.

  Thời gian: 14 phút cho một cặp thí sinh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
090-621-6298
Từ 8:00 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

HỖ TRỢ HỌC VIÊN
098-980-1919
Từ 8:00 - 22:00 hàng ngày