Thursday, 19/09/2019 | 16:13 GMT+7
CEFR - B1

CEFR - B1

Tiếng Anh

Chứng chỉ CEFR Miễn phí

 

CEFR (The common European Framework of Reference for Languages) là Khung Tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu là một hệ thống quốc tế đánh giá năng lực ngoại ngữ của người học, dựa trên 6 cấp độ, từ A1 đến C2.

 

Chứng chỉ B1cấp độ thứ ba trong CEFR, thể hiện người học đã thuần thục tiếng Anh cơ bản và đã có các kĩ năng ngôn ngữ thực tế để sử dụng hàng ngày. Bài kiểm tra đánh giá cả 4 kĩ năng ngôn ngữ - đọc, viết, nghe và nói.

 

Bài thi gồm 3 bài thi nhỏ,gồm có:

- Bài thi Đọc-Viết gồm 8 phần với 42 câu hỏi, chiếm 50% tổng số điểm của bài thi B1.

  Thời gian: 1 giờ 30 phút.

- Bài thi Nghe gồm 4 phần với 25 câu hỏi, chiếm 25% tổng số điểm của bài thi B1.

  Thời gian: 30 phút

- Bài thi Nói gồm 4 phần, chiếm 25% tổng số điểm của bài thi B1.

  Thời gian: 10-12 phút

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
090-621-6298
Từ 8:00 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

HỖ TRỢ HỌC VIÊN
098-980-1919
Từ 8:00 - 22:00 hàng ngày