Thursday, 19/09/2019 | 15:50 GMT+7
CEFR - A2

CEFR - A2

Tiếng Anh

Chứng chỉ CEFR Miễn phí

 

CEFR (The common European Framework of Reference for Languages) là Khung Tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu là một hệ thống quốc tế đánh giá năng lực ngoại ngữ của người học, dựa trên 6 cấp độ, từ A1 đến C2.

 

Chứng chỉ A2cấp độ thứ hai trong CEFR, để đánh giá khả năng sử dụng Tiếng Anh trong những tình huống đơn giản, kiểm tra khả năng người học có thể hiểu các thông tin ở dạng viết đơn giản như biển hiệu, tờ rơi, quảng cáo, báo, tạp chí, v.v. Bài kiểm tra đánh giá cả 4 kĩ năng ngôn ngữ - đọc, viết, nghe và nói.

 

Bài thi gồm 3 bài thi nhỏ, gồm có:

- Bài thi Đọc-Viết gồm 9 phần với 56 câu hỏi, chiếm 50% tổng số điểm của bài thi A2.

  Thời gian: 1 giờ 10 phút.

- Bài thi Nghe gồm 5 phần với 25 câu hỏi, chiếm 25% tổng số điểm của bài thi A2.

  Thời gian: 30 phút

- Bài thi Nói gồm 2 phần, chiếm 25% tổng số điểm của bài thi A2.

  Thời gian: 8-10 phút

 

Kết quả bài thi tương ứng như sau:

Kết quả

Score

Đỗ - Xuất sắc

Đỗ - Giỏi

Đỗ

Trình độ A1

Trượt

90-100

85-89

70-84

45-69

0-44

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
090-621-6298
Từ 8:00 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

HỖ TRỢ HỌC VIÊN
098-980-1919
Từ 8:00 - 22:00 hàng ngày