Monday, 16/09/2019 | 01:15 GMT+7
Basic listening test

Basic listening test

Tiếng Anh

Beginner Miễn phí

 

Bài kiểm tra kỹ năng nghe cơ bản đánh giá trình độ nghe của người học tiếng Anh ở cấp độ sơ cấp hoặc sơ – trung cấp. Nội dung bài kiểm tra xoay quanh các khía cạnh của bài thi nghe để đánh giá toàn diện nhất kỹ năng này của người học.

Cấu trúc bài test

  • Số lượng câu hỏi: 30
  • Thời gian làm bài: 30 phút
  • Dạng câu hỏi: Nghe – hiểu, điền từ, chọn đáp án đúng, nghe – chọn câu đáp lại…

Đối tượng bài test

  • Những người muốn đánh giá kỹ năng nghe tiếng Anh của mình ở cấp độ cơ bản nhất
  • Sinh viên, người đi làm chuẩn bị tham gia các kỳ thi như TOEIC, thi lấy bằng B1 – CEFR cũng có thể tham khảo bài thi này vì một số dạng câu hỏi khá giống với các bài thi.
  • Ngoài ra, việc luyện tập thường xuyên bằng cách làm bài kiểm tra cũng giúp người học tiếng Anh nâng cao trình độ của mình.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
090-621-6298
Từ 8:00 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

HỖ TRỢ HỌC VIÊN
098-980-1919
Từ 8:00 - 22:00 hàng ngày